List of active policies

Name Type User consent
POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES Privacy policy All users
POLÍTICA D’ÚS DE COOKIES Third parties policy All users

Summary

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD), t’informem que les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels seus usuaris al domini gdocus.info i docus.info seran tractades per l’entitat:


Full policy

1.- IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

Cloudalia Educacion SL
CIF: B-08.22.67.14
Adreça postal: avinguda Sant Julià, 60, 08403, Granollers,  Barcelona;
Telèfon: 935 70 85 84
Adreça de correu electrònic: 
info@gdocus.com

2.- DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Telèfon: 935 70 85 84
Adreça de correu electrònic: 
info@gdocus.com  

3.- FINALITATS DELTRACTAMENT I BASE JURÍDICA

Des de Cloudalia Educacion SL podem tractar les teves dades de caràcter personal per a les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagis facilitat:

1.     Tramitar les comandes i l’entrega de les compres realitzades a la botiga en línia del nostre web, així com la facturació i el cobrament dels productes i serveis.

2.     Gestionar el procés de registre com a client.

3.     Donar-se d’alta a la borsa de treball i rebre/consultar ofertes de treball de l’empresa en funció del seu perfil professional, i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.

4.     En cas que l’usuari accepti la instal·lació de les cookies, pròpies i de tercers al seu equip mitjançant la navegació en aquest web, s’utilitzarà la informació proporcionada per aquestes per a l’elaboració de perfils i l’ús del web sobre la base de la navegació i l’historial de les compres de l’usuari, per tal d’oferir-li continguts, productes i serveis d’una forma més personalitzada. No obstant això, en cap moment serà objecte de decisions basades únicament en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre l’usuari i la seva persona.

5.     I en general, dur a terme totes les actuacions necessàries per poder donar resposta als diferents tràmits i accions que l’usuari realitzi durant la navegació i interacció al nostre web, així com les obligacions legals que se’n derivin.

La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 i 2 és l’execució del contracte corresponent.

La base legal de l’enviament de comunicacions comercials 4 a usuaris que no siguin clients ni socis de la cooperativa és el consentiment previ sol·licitat, el qual pot ser revocat en qualsevol moment.

La base per al tractament dels currículum vitae (3) és el consentiment que atorga el candidat en realitzar l’enviament del seu currículum per participar en processos de selecció.

L’elaboració de perfils i l’oferta de productes i serveis a clients (V) té com a base legal la satisfacció de l’interès legítim de linEDUS, reconegut pel mateix RGPD, el qual permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe. Aquest tractament consisteix a poder oferir als clients la contractació d’altres productes o serveis per tal d’aconseguir-ne la fidelització. No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i que pots fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquestes condicions.

En cada un dels formularis de recollida de dades dels nostres llocs web es requereix, amb caràcter previ, el consentiment exprés de l’usuari.
Per tal de donar resposta a les sol·licituds d’informació i altres tràmits de l’usuari, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de contacte. En cas contrari, no podem garantir-li una resposta adequada. De la mateixa manera, en qualsevol moment l’usuari podrà revocar el consentiment, mitjançant un correu electrònic amb l’assumpte “baixa” al correu 
info@gdocus.com .

L’usuari garanteix i respondrà del fet que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, així com de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document, i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a linEDUS SL per als fins assenyalats.

linEDUS SL es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. linEDUS SL podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modificacions en el servei, però haurà de sol·licitar sempre l’autorització expressa de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

4.- DESTINATARIS DE LES DADES

Els destinataris de les seves dades seran els diferents departaments de linEDUSL SL, que garanteixen en tot moment la privadesa d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

5.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les teves dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament d’aquest web que seleccionis. En aquest sentit:

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i el cobrament dels productes i serveis es conservaran durant tot el temps que el contracte sigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades per a l’enviament dels butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament fins que l’usuari manifesti, si escau, la seva voluntat de suprimir-les.
 • Les dades per a la participació en promocions, sorteigs i esdeveniments organitzats per l’entitat es conservaran mentre siguin vigents d’acord amb el que s’estableixi en les seves bases legals específiques per al seu correcte desenvolupament, i, un cop finalitzats, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
 • Les dades curriculars i del perfil professional de les persones utilitzades per a processos de selecció seran conservades durant un màxim de dotze mesos.
 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s’han de conservar durant el temps que sigui necessari per donar-hi resposta, amb un termini màxim de dotze mesos.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s’expressi el desig de l’usuari que siguin eliminats en qualsevol moment.

En resposta a la preocupació de linEDUS SL per garantir la seguretat i confidencialitat de les teves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han implementat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web.

6.- EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o, quan es doni algun dels altres supòsits del RGPD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a:

linEDUS SL. Departament d’atenció al client, carrer Perú, núm. 186 08020 Barcelona o mitjançant correu electrònic: info@gdocus.com, indicant a l’assumpte del correu “Sol·licitud drets RGPD”.

A més, en tot moment l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l’Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.

Data de publicació de la darrera versió de la política de privadesa: 14/09/2021Summary

Aquesta política estableix que Cloudalia Educacion SL utilitza i protegeix qualsevol informació que proporcionis quan utilitzes aquest lloc web. Cloudalia Educacion SL es compromet a garantir que la teva privadesa estigui protegida. En cas que et demanem que ens proporcionis certa informació per la qual pots ser identificat en usar aquest lloc web, pots estar segur que només s’utilitzarà d’acord amb aquesta política. Cloudalia Educacion SL pot canviar aquesta política en alguna de les actualitzacions periòdiques d’aquesta pàgina. És recomanable que la visitis de tant en tant per assegurar-te que estàs satisfet amb els canvis.

Full policy

QUINA INFORMACIÓ DEMANEM

Podem recopilar la informació següent:

 • Nom
 • Informació de contacte, inclosa l’adreça de correu electrònic
 • Informació demogràfica com ara codi postal, preferències i interessos
 • Altra informació pertanyent a enquestes/ofertes

La llista exhaustiva de les cookies que recopilem la podràs trobar en aquestapolítica de cookies.

QUÈ FEM AMB LA INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

Recollim aquesta informació per entendre les teves necessitats i oferir-te un millor servei, i en particular per les següents raons:

 • Manteniment de registres interns.
 • Podem utilitzar la informació per millorar els nostres productes i serveis.

SEGURETAT

El nostre compromís és assegurar que la teva informació estigui en lloc segur. Per tal d’evitar-ne l’accés no autoritzat o la divulgació, hem posat en marxa procediments físics, electrònics i administratius apropiats per salvaguardar i mantenir la plena seguretat de la informació que recopilem en línia.

COM UTILITZEM LES COOKIES

Una cookie és un petit arxiu que demana permís per ser col·locat al disc dur del teu ordinador. Una vegada hi hagis donat el teu vistiplau, l’arxiu s’afegeix i la cookie ajuda a analitzar el trànsit web o permet saber quan visites un lloc en particular. Les cookies permeten que la web et respongui com a individu, així com adaptar les seves operacions a les teves necessitats i gustos i recordar la informació sobre les teves preferències.

Utilitzem cookies de registre de trànsit per identificar quines pàgines s’estan utilitzant. Això ens ajuda a analitzar dades sobre el trànsit de la pàgina web i a millorar el nostre lloc web per tal d’adaptar-lo a les necessitats del client. Només utilitzem aquesta informació per a fins d’anàlisi estadística. Després les dades s’eliminen del sistema.

L’aplicació que utilitzem per obtenir i analitzar la informació de la navegació és: Google Analytics (www.google.com/analytics).

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens presta el servei d’anàlisi de l’audiència de la nostra pàgina. Aquesta empresa pot utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Aquests altres usos estan disponibles a l’enllaç www.google.com/analytics.

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal des d’on es connecten. La informació que obté està relacionada, per exemple, amb el nombre de pàgines vistes, l’idioma, la xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des d’on accedeixen els usuaris, el nombre d’usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l’operador o el tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

Utilitzem Mailchimp per a la recollida i anàlisi de dades sobre la informació de navegació. (http://www.mailchimp.com/legal/privacy/)
Aquesta informació la fem servir per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores que caldria introduir amb la finalitat d’oferir un millor servei als usuaris que ens visiten.

En general, les cookies ens ajuden a oferir-te un millor lloc web, de manera que ens ajuda a trobar aquelles pàgines que troba útils. Una cookie de cap manera ens dona accés al teu ordinador o a qualsevol informació personal teva, excepte les dades que decideixis compartir amb nosaltres. Pots triar entre Acceptar o Refusar cookies. La majoria dels navegadors web accepten cookies automàticament, però pots modificar la configuració del navegador per rebutjar cookies si ho prefereixes.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

El nostre lloc web pot contenir enllaços a altres llocs d’interès. No obstant això, una vegada hagis utilitzat aquests enllaços per sortir del nostre lloc, has de tenir en compte que no tenim cap control sobre aquest altre lloc web. Per tant, no podem ser responsables de la protecció i privadesa de qualsevol informació que proporcionis en visitar aquests llocs, que no es regeixen per aquesta política de privacitat. És recomanable anar amb compte i llegir la política de privadesa aplicable al lloc web en qüestió.

EL CONTROL DE LA INFORMACIÓ PERSONAL

Pots optar per restringir la recopilació o l’ús de la teva informació personal de les següents maneres:

Quan se’t demana que omplis un formulari en el lloc web, busca la casella “Subscriu-te al butlletí” i deixa-la sense marcar, per indicar que no desitges que la informació pugui ser utilitzada amb finalitats de màrqueting directe.

Si prèviament has acordat amb nosaltres permetre l’ús de la teva informació personal per a fins de màrqueting directe, pots canviar d’opinió en qualsevol moment sol·licitant-ho per correu electrònic a info@gdocus.com

No vendrem, distribuirem o cedirem la teva informació personal a tercers, tret que tinguem el teu permís o estiguem obligats per llei a fer-ho. Podem utilitzar la teva informació personal per enviar-te informació promocional sobre tercers que pensem que pot ser del teu interès.

Si creus que qualsevol informació que tenim sobre tu és incorrecta o incompleta, ens pots escriure un correu electrònic a info@gdocus.com tan aviat com sigui possible. Amb la màxima celeritat es corregirà qualsevol informació que sigui incorrecta.

LLISTA DE LES COOKIES QUE RECOPILEM

La següent taula mostra les cookies que recollim i quina informació emmagatzemen.

Nom de la COOKIE

Descripció de la COOKIE

__utma

Cookie de Google Analytics

__utmb

Cookie de Google Analytics

__utmz

Cookie de Google Analytics

ui-tabs-1

Cookie de Google Analytics

__utmc

Cookie de Google Analytics

gtm_debug

Cookie de Google Tag Manager

gtm_preview

Cookie de Google Tag Manager

qtrans_cookie_test

Cookie per verificar si estan activades les cookies per al plugin de traducció d’idiomes

wordpress_test_cookie

Aquesta cookie ajuda a WordPress determinar si es poden emmagatzemar cookies. Es requereix aquesta cookie per al funcionament d’aquest lloc web.

wp-settings-*

Aquesta cookie ajuda a recordar les seves preferències personals dins de WordPress.

comment_author_*

Aquesta cookie recorda les seves últimes dades introduides, com ara el seu nom i adreça de correu electrònic, de manera que vostè ja no les haurà tornar a introduir.

wordpress_*

Aquesta cookie emmagatzema a WordPress els detalls d’autentificació. Es requereix aquesta cookie per al funcionament d’aquest lloc web.

moodleSession

Aquest cookie emmagatzema a Moodle els detalls d’autenticació. Es requereix aquesta cookie per al funcionament d’aquest lloc web.

 

moodleID

Aquesta cookie emmagatzema la ID d’autenticació. Es requereix aquesta cookie per al funcionament d’aquest lloc web.