Història de la Filosofia
Ramon Surroca Nouvilas

Història de la Filosofia

Aquest curs conté materials per a l'assignatura de segon curs de Filosofia (Història de la filosofia). D'una banda resums dels autors principals, esquemes de les doctrines, selecció de textos per a les PAU, esquemes audiovisuals, etc. S'hi accedeix per mitjà de l'enllaç que remet al drive.