Projecte: relat d'un viatge a l'antiga Roma
Carolina Comas MorrosAssumpta Durà GuimeràCarme González MaurelEduard Margelí LouF. Xavier Olivella PedregalÀlex Ortiz GomilaRuth Pardina AlvarezGlòria Peraita PascualJordi Roure PocaLluís Santamaria Pey

Projecte: relat d'un viatge a l'antiga Roma

Aquest és un projecte per endinsar l’alumnat de 1r d’ESO en l’antiga Roma. En petit grups de 4 hauran d’escriure un relat d'aventures en aquella època, el segle I d C. Per això hauran de conèixer com es vivia , quins eren els mitjans de transports, per a què viatjaven, com era la societat romana…

Per escriure el relat hauran d’investigar quins són els elements propis d’aquest tipus de narració, com enriquir-lo, com fer-lo més atractiu per als lectors i les lectores.

I finalment, el grup haurà de fer d’editor i confeccionar un llibre que contingui pop-up i un còmic.

El grup decidirà què vol saber, en què es vol especialitzar, com vol enfocar la narració i l’elaboració del seu producte final tenint en compte els punts forts i febles del grup.  El grup s’haurà d’avaluar i procurar millorar el seu treball a mesura que avança.

La tasca conclourà amb una presentació oral del conte i de la feina duta  a terme i d’una exposició dels llibres a la biblioteca.

Les matèries que es treballaran en aquest projecte són les de socials (història de Roma), la de llengua catalana (redacció d’un relat i exposició oral), la de visual i plàstica (elaboració d’un llibre amb pop-up i còmic), la de valors (treball en grup atenent i respectant les particularitats de cadascú, necessitat de posar-se d’acord, de concensuar un camí, responsabilitat d’uns coneixements mínims de tots els membres del grup) i de forma transversal les TIC i la coeducació.

Tasca del professor: passar pels grups, fer les preguntes que permetin avançar, afavorir el bon clima de treball, assegurar-se que tots els grups realitzen les tasques.

Per a dur a terme aquest projecte es proposa una sortida al museu d’història de la ciutat, aprofitant que estem a Barcelona i que la Barcino de l’època romana és encara molt present en molts indrets de la ciutat. també es  farà un taller de cal.ligrafia i d'enquadernació.SOM-HI!
Montserrat Bolos GiraltCarolina Comas MorrosLara Delgado GarciaAssumpta Durà GuimeràEduard Margelí LouManel Martinez SalaF. Xavier Olivella PedregalÀlex Ortiz GomilaRuth Pardina AlvarezGlòria Peraita PascualSergi del Rio HernandoJordi Roure PocaLluís Santamaria PeyJaume Solsona Villaplana

SOM-HI!

Projecte inicial de 1r d'ESO, en el que els alumnes es coneixeran i adquiriran les eines digitals imprescindibles per al desenvolupament dels projectes.