Topic outline

  • PENDENTS 2019/2020

    EN AQUEST APARTAT TROBAREU LES ACTIVITATS A REALITZAR PER A RECUPERAR LA MATÈRIA D'EDUCACIÓ FÍSICA, LA NOSTRA MATÈRIA TÉ AVALUACIÓ CONTÍNUA, PER TANT SI ES SUSPÈN UN TRIMESTRE I S'APROVEN ELS ALTRES DOS, QUEDARIA AUTOMÀTICAMENT APROVAT. 

    AQUESTES ACTIVITATS SON PER AQUELL ALUMNAT QUE TÉ TOT EL CURS SUSPÈS.

    A CADA CURS HI HA LA CORRESPONENT RÚBRICA D'AVALUACIÓ PERQUÈ SAPIGUEU QUINS SON ELS MÍNIMS QUE HEU DE FER PER APROVAR

    Departament d'Educació Física