1a tasca: art barroc

Hola noies i nois,

Amb el llibre de text d'art VV , cal penjar en aquesta tasca:

  • Resum del context històric i cultural de l'art barroc 
  • Enumerar les característiques generals de l'art barroc
  • Resumir les característiques de l'arquitectura barroca
  • Resumir les característiques de l'escultura barroca
  • Resumir les característiques de la pintura barroca

Data d'entrega: dimarts 29/09/20